Hz. Ukkaşe Türbesinde Devam Eden İnşaat Alanı İncelendi.